Kinga Hanna Stachowiak

4 BUSINESS SERVICES


Human Resources

Human resources to jednostka organizacyjna przedsiębiorstwa odpowiedzialna za kwestie związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi firmy. Tak długo więc, jak firmy tworzyć będą ludzie, tak długo jedną z najważniejszych ról w zarządzaniu przedsiębiorstwem odgrywać będzie dział human resources. Dział human resources będzie pełnił jedną z najważniejszych ról w przedsiębiorstwach tak długo, jak będą pracować w nich ludzie.

HR zajmuje się kwestiami dotyczącymi pracowników firmy na każdym szczeblu, takimi jak: przeprowadzanie rekrutacji, zatrudnianie pracownika, wynagrodzenia, świadczenia socjalne, kompetencje i wydajność pracownika, szkolenia i rozwój pracownika, czy kultura pracy. Rolą działu HR jest także doradzanie kadrze kierowniczej w zakresie podejmowanych decyzji odnośnie zmiany wysokości wynagrodzenia pracownika, czy oceny jego wyników.

Ewolucja HR zmieniła postrzeganie roli pracownika w firmie. Nie jest on już tylko jednym z elementów całości, ale jest jej najważniejszym zasobem. Wynika z tego ważna rola, którą dział HR musi odegrać, czyli zadbanie o pełne zatrudnienie
w firmie, o zadowolenie pracownika, jego motywację do pracy, rozwój i zatrzymanie go w firmie.

Ponieważ to do działu HR należy dbałość o rozwój pracowników, tym samym HR przyjmuje na siebie odpowiedzialność
za zarządzanie przedsiębiorstwem. Jego rola nie kończy się bowiem tylko na zatrudnianiu pracowników. Poprzez szkolenia
i podnoszenie kwalifikacji pracowników podnosi się także produktywność samego przedsiębiorstwa. Wiąże się to z tym,
że coraz wydajniejszy i bardziej przydatny firmie pracownik więcej zarabia i jest bardziej doceniany, co przekłada się na jego zadowolenie. Składa się to na jakość i profesjonalizm kadry pracowniczej, które w połączeniu z jej zadowoleniem kreują bardzo pozytywny wizerunek firmy na zewnątrz.

Wszystko przekłada się na korzyści dla przedsiębiorstwa, nie tylko poprzez zwiększenie jego produktywności. Pozytywny wizerunek firmy, to szansa na lepszą współpracę z kontrahentami, ale i zachęta do kontaktu dla klientów obsługiwanych przez profesjonalnych i zadowolonych pracowników. To także lepsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa i oszczędności
na przyszłość. Przyszłe procesy rekrutacyjne będą bowiem pochłaniać coraz mniej nakładów finansowych, bo potencjalni pracownicy sami będą dążyć do zatrudnienia w firmie zapewniającej rozwój i satysfakcję oraz cieszącą się dobrą opinią.

Z powyższych powodów rola działu HR w zarządzaniu przedsiębiorstwem jest ogromna i rośnie z każdym rokiem.
To on buduje coraz silniejszy motor napędowy firmy, zapewniając skuteczną rekrutację wykwalifikowanych pracowników
i podnosząc umiejętności już zatrudnionych. HR, jako organ doradczy kadry kierowniczej, ma również fundamentalny wpływ na efektywne zarządzanie kompetencjami pracowników, a to pozwala firmie maksymalnie wykorzystać posiadane najważniejsze zasoby – zasoby ludzkie.

KONTAKT

ul. Maciejki 13,

02-181 Warszawa

kinga.stachowiak@
portal-skarbiec.com

+48 22 586 40 00

+48 603 346 070