Kinga Hanna Stachowiak

4 BUSINESS SERVICES


Analizy marketingowe

Na działalność firmy wpływa wiele czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Aktualna koniunktura gospodarcza, możliwości branży, rosnące koszty albo zyski przedsiębiorstwa – te i wiele innych elementów obrotu gospodarczego
i związanych z działalnością przedsiębiorstwa, decyduje o obecnym i przyszłym jego istnieniu. Podjęciu najlepszych dla firmy decyzji, przez co zapewnieniu jej bezpiecznej, silnej pozycji na rynku, ale i ograniczeniu ryzyka pogorszenia tej pozycji, służy analiza wszystkich tych elementów, zwana analizą marketingową.

Usługi marketingowe w obszarze analiz obejmują:

 • badanie preferencji rynkowych;
 • badanie uwarunkowań społeczno-demograficznych klientów;
 • analizę sytuacji politycznej, z punktu widzenia kierunków prawodawczych mogących mieć wpływ
  na działalność przedsiębiorstwa;
 • przegląd i analizę istniejącej i mogącej pojawić się w przyszłości konkurencji;
 • analizę możliwości osiągnięcia przewagi konkurencyjnej;
 • research rynków zbytu;
 • audyt stosowanych w firmie procedur dystrybucyjnych i sprzedażowych;
 • identyfikację potrzeb wsparcia procesów dystrybucyjnych i procesów sprzedaży;
 • analizę możliwości rynkowych przedsiębiorstwa;
 • analizę potencjału inwestycyjnego przedsiębiorstwa;
 • audyt struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa.

Cel analizy marketingowej

Analiza marketingowa ma za zadanie zebrać z rynku oraz z przeglądu struktury samego przedsiębiorstwa, jak najwięcej informacji mających wpływ na jego działalność, obecną i przyszłą, a następnie przekuć tę wiedzę w rzetelny raport o jego stanie oraz szansach na przyszłość, w tym o zagrożeniach dla jego dalszego funkcjonowania.

Na działalność firmy mogą mieć wpływ takie czynniki zewnętrzne, jak: położenie firmy, gęstość zaludnienia w jej otoczeniu, wskaźniki demograficzne, tempo inflacji, rosnące obciążenia podatkowe, sytuacja na rynku pracy, rozwój technologiczny,
a więc i konieczność ścigania się pod tym względem z konkurencją, nastroje polityczne, które negatywnie lub pozytywnie mogą wpłynąć na entuzjazm inwestorów i kontrahentów, uwarunkowania środowiska naturalnego, generujące np. wyższe koszty dbałości o klimat, składowania odpadów, stosowania odpowiedniej, wyższej ochrony dla produktu, czy działania konkurencji.

Firma musi mieć także świadomość ogromnej wagi czynników wewnętrznych. Należą do nich m.in.: właściwie
lub niewłaściwie zbudowana struktura organizacyjna przedsiębiorstwa, wielkość generowanych zysków, obrotów
i związanych z nimi istniejących i mogących pojawić się kosztów, możliwości inwestycyjne firmy, nie tylko w rozwój produkcji, ale i w działania promocyjne. Analiza marketingowa może pomóc zidentyfikować możliwości oraz ograniczenia
jej rozwoju. A często są to bariery trudne do przeskoczenia w obliczu braku tych barier u konkurencji, jak ma to np. miejsce w zawodach prawniczych, gdzie na adwokatach ciąży zakaz promowania usług i zawodu adwokata.

KONTAKT

ul. Maciejki 13,

02-181 Warszawa

kinga.stachowiak@
portal-skarbiec.com

+48 22 586 40 00

+48 603 346 070