Kinga Hanna Stachowiak

4 BUSINESS SERVICES


Komunikacja marketingowa

Firmy, które chcą toczyć skuteczną walkę z rynkową konkurencją, powinny posiadać w strukturze swej działalności wdrożoną strategię komunikacji marketingowej. To strategia przekazywania przez firmę określonych treści swoim odbiorcom, a dokładniej strategia dotarcia z określoną treścią do adresatów, do których ją kieruje. By to osiągnąć, prowadzona przez przedsiębiorstwo komunikacja marketingowa musi zostać właściwie sprofilowana i skierowana. Oczywistym bowiem jest, że inna będzie grupa docelowa komunikatów wysyłanych przez kancelarię prawną, a jeszcze inna wysyłanych przez firmę doradczą. Czasem obie te grupy mogą stanowić jedną grupę docelową. I właśnie celem opracowania strategii komunikacji marketingowej jest identyfikacja tych grup, tak by wiedzieć, jakie treści są przez te grupy pożądane i takie do nich wysyłać. Następnie należy zidentyfikować pozostałe czynniki, mające wpływ na skuteczność prowadzonej komunikacji.

Usługi marketingowe w obszarze komunikacji obejmują:

  • audyt wdrożonych programów komunikacji;
  • opracowanie i wdrożenie właściwych, odpowiednio sprofilowanych do grup docelowych programów komunikacji marketingowej;
  • identyfikacja grup docelowych;
  • dobór odpowiednich narzędzi i kanałów komunikacji;
  • koordynacja prowadzonej przez firmę komunikacji marketingowej.

Kanały komunikacji marketingowej

Współcześnie komunikację można prowadzić wieloma kanałami. Najczęściej wykorzystywanym narzędziem
do prowadzenia komunikacji marketingowej jest strona internetowa firmy. To za jej pośrednictwem klienci składają zamówienia, reklamacje, poznają ofertę, uzyskują kontakt i pomoc techniczną, jak i całą opiekę w procesie sprzedaży. Oprócz Internetu są to również klasyczne ulotki, za pośrednictwem których firma może zaprezentować ofertę, dane kontaktowe i promocje, reklama w prasie, radiu i telewizji. Pozostałymi kanałami komunikacyjnymi są e-mail marketing, marketing szeptany, sponsoring, lokowanie produktu, działania public relations, telemarketing, a zwłaszcza marketing mobilny, czyli dostosowany do prowadzenia komunikacji z klientami za pośrednictwem końcowych urządzeń odbiorczych
w postaci telefonów komórkowych/smartfonów.

Cel komunikacji marketingowej

Prowadzenie komunikacji marketingowej ma służyć pozyskaniu klienta, jego właściwą, co najmniej zgodną z rynkowymi standardami obsługę, utrzymywaniu z nim stałej relacji, a przez to budowaniu lojalności klienta i jego więzi z firmą. Kanałów prowadzenia tej komunikacji jest wiele, od przekazu wysyłanego za pośrednictwem prasy, radia, czy telewizji, po mailing,
a nawet tradycyjną korespondencję pocztową. Odpowiedniego wyboru oraz nadzoru wymaga sama forma komunikacji. Nieskoordynowana akcja mailingowa do niepozyskanej, chociażby zgodnie z wymogami RODO, bazy potencjalnych klientów, może przynieść kancelarii prawnej więcej szkód, zwłaszcza wizerunkowych, niż prognozowanych korzyści. Reklama internetowa na portalach biznesowych i informacyjnych może być właściwym kanałem komunikacji marketingowej dla firmy doradczej, ale już nie dla producenta sprzętu rehabilitacyjnego, którego będący grupą docelową starsi konsumenci, mogą preferować klasyczną, doręczaną listownie korespondencję.

Aby skutecznie przeprowadzić komunikację marketingową, firma musi zidentyfikować swoje grupy docelowe, dokonać ich segmentacji i wówczas wybrać właściwy dla danej grupy, ale i najbardziej uzasadniony ekonomicznie kanał komunikacji.

Przykład komunikacji marketingowej

Portal Buzz Bingo wyliczył, że Cristiano Ronaldo, który utrzymuje się z gry w piłkę, zarobił w 2018 roku 47,8 mln dolarów za posty umieszczane na Instagramie. To o blisko 14 mln dolarów więcej niż wynoszą jego zarobki za grę. Jak publikacja, wydawać by się mogło, zwykłych zdjęć z życia codziennego piłkarza, może przynosić tak gigantyczne pieniądze? Kto
i dlaczego jest mu w stanie tyle zapłacić?

Profil piłkarza śledzi ok. 200 mln użytkowników Instragrama, nie na darmo nazywanych followersami. To angielskie słowo oznacza bowiem obserwujących, ale i podążających. Dlatego właśnie firmy płacą Ronaldo i wielu innym podobnym mu sportowcom, muzykom, aktorom, celebrytom, miliony dolarów rocznie. Publikacja przez taką osobę zdjęcia zawierającego lokowanie produktu, pozwala jego producentowi zakładać, że podążając za swoim idolem, chęć posiadania tego samego produktu wyrażą te właśnie miliony jego instagramowych fanów.

I to jest właśnie najlepszy przykład właściwej identyfikacji rynków docelowych i doboru odpowiedniego kanału komunikacji. Z prośbą o publikację posta zawierającego lokowanie produktu, do Cristiano Ronaldo raczej nie zwróci się producent butów do koszykówki, bo wie, że followersami Ronaldo są przede wszystkim fani futbolu. W drugą stronę,
sam Ronaldo nie będzie się zaliczać do grupy docelowej komunikacji marketingowej producenta tych butów.

KONTAKT

ul. Maciejki 13,

02-181 Warszawa

kinga.stachowiak@
portal-skarbiec.com

+48 22 586 40 00

+48 603 346 070