Kinga Hanna Stachowiak

4 BUSINESS SERVICES


Strategie marketing mix (4P, 7P)

Marketing mix to zestaw narzędzi marketingowych, jakie przedsiębiorstwo wykorzystuje do realizacji swoich celów rynkowych. Zestaw ten tworzą cztery zakresy obszarów, które wpływają na podejmowanie decyzji marketingowych,
a więc: produkt, cena, lokalizacja i promocja. Te cztery obszary tworzą strategię marketingową „4P”, opracowaną
przez amerykańskiego profesora w dziedzinie marketingu Edmunda Jerome’a McCarthy’ego [z ang.: product (produkt),
price (cena), place (lokalizacja, dystrybucja) and promotion (promocja)].

Usługi marketingowe w obszarze strategii marketingowych mix obejmują:

 • opracowanie, wdrożenie i nadzór nad wykonaniem strategii marketing mix (4P, 7P);
 • audyt przedsiębiorstwa w zakresie realizacji wszystkich 7 postulatów strategii marketing mix;
 • pomoc w identyfikacji wszystkich lub poszczególnych obszarów marketingowych:
  1. badanie potrzeb klientów, w tym przeprowadzanie badań marketingowych,
  2. pomoc w wypracowaniu najkorzystniejszej dla firmy polityki cenowej,
  3. opracowanie strategii logistycznej dystrybucji produktu,
  4. opracowanie planu działań promocyjnych,
  5. audyt stanu i nastrojów kadry pracowniczej,
  6. wdrożenie prawidłowego procesu sprzedażowego,
  7. zapewnienie świadectwa materialnego poprzez stworzenie i wdrożenie systemu identyfikacji wizualnej w firmie.

Strategia 4P

Działania marketingowe w ramach strategii 4P skupiają się więc na:

 1. identyfikacji potrzeb klientów i odpowiedzi na nie, co pozwala stworzyć produkt (usługę) spełniający oczekiwania rynku – wpływ na ostateczny wizerunek produktu pod tym względem mają: marka,
  jakość produktu, jego walory, rozmiar asortymentu, oferowana gwarancja i pomoc techniczna;
 2. wypracowaniu jak najbardziej rentownego dla przedsiębiorcy kompromisu pomiędzy jego oczekiwaniami, jako producenta (usługodawcy) co do wynagrodzenia za swój produkt, a oczekiwaniami nabywcy produktu co do jego ceny – wpływ na ostateczne ukształtowanie ceny mają: rentowność produkcji/usługi, oferowane rabaty, warunki płatności;
 3. opracowaniu strategii logistycznej dystrybucji towaru lub świadczenia usługi, na co wpływ mają: lokalizacja zbywcy i nabywcy, oferowane warunki płatności, wielkość dostawy, jej koszt i czas;
 4. promocji produktu/usługi poprzez działania reklamowe, w tym public relations, a także
  sprzedaż bezpośrednią.

Właściwie wdrożona w firmie strategia 4P pozwoli jej stworzyć produkt (usługę), który będzie odpowiadał na oczekiwania rynkowe, będzie dostępny dla klientów w odpowiednim czasie i miejscu, za odpowiednio dobraną, wyważoną cenę, a klienci ci będą mieli zapewniony dostęp do informacji o istnieniu takiego produktu, który odpowiada na ich potrzeby.

Strategia 7P

Stratega marketingowa 7P, to strategia 4P rozszerzona o trzy dodatkowe obszary: ludzie (z ang. people), proces
(z ang. process) i świadectwo materialne (physical evidence). Zatem celem jej wdrożenia w firmie jest prowadzenie
przez nią działalności z uwzględnieniem czynników:

 1. ludzkiego – co przełoży się na wynik finansowy firmy; firma musi dbać także o swoich pracowników, bowiem to przede wszystkim oni mają najbliższy kontakt z klientem końcowym: kelner z gościem restauracji, prawnik z dyrektorem spółki, doradca biznesowy z firmą szukającą inwestora – zatem to, jak klient zostanie obsłużony przez pracownika ma wpływ na to, czy jeszcze do niej wróci,
  czy przyciągnie kolejnych klientów i jaki jej wizerunek będzie kreował swoimi opiniami o niej;
 2. procesu sprzedażowego – a ten rozpoczyna się już w chwili wysłania oferty sprzedaży produktu,
  do której dociera konsument, a kończy dopiero z zakończeniem ostatniej czynności posprzedażowej; dbałość o pozytywny wizerunek firmy, mający wymierne przełożenie na jej wynik finansowy, nie może kończyć się jedynie na wydaniu towaru lub wykonaniu usługi; wpływ na odbiór firmy i kreowanie o niej opinii przez klientów ma także sposób rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, czy dostępność konsultacji technicznej;
 3. świadectwa materialnego – czyli tych wszystkich elementów wizerunku firmy, które stanowią o marce
  i jakości przedsiębiorstwa, a zatem i o jakości samego produktu, czy oferowanej usługi; zapewnieniu świadectwa materialnego służy stworzenie systemu identyfikacji wizualnej w firmie, czyli spójnego logo, kolorystyki, wystroju firmy, a także ubioru jej kadry pracowniczej – wszystkie te elementy mogą wpłynąć na decyzję zakupową klienta, a ich zmiana lub niewłaściwy dobór mogą również wpłynąć
  na jego decyzję o zaprzestaniu współpracy z kancelarią prawną, czy firmą doradczą z uwagi na utratę wizerunku, z jakim identyfikował się klient.

KONTAKT

ul. Maciejki 13,

02-181 Warszawa

kinga.stachowiak@
portal-skarbiec.com

+48 22 586 40 00

+48 603 346 070