Kinga Hanna Stachowiak

4 BUSINESS SERVICES


Nadzór i koordynacja programów komunikacji marketingowej

Prowadzona przez firmę komunikacja marketingowa musi zostać właściwie sprofilowana i skierowana. Jest bowiem oczywiste, że inna będzie grupa docelowa klientów kancelarii prawnej, firmy doradczej, czy sprzedawcy aut. Może to determinować sposoby pozyskania, a następnie dalszego prowadzenia tej komunikacji z klientem. Niemniej do zapewnienia prawidłowego działania tego procesu niezbędny jest stały nadzór i koordynacja nad funkcjonującymi w firmie programami komunikacji marketingowej.

Usługi PR w obszarze nadzoru i koordynacji nad programami komunikacji marketingowej obejmują:

  • audyt wdrożonych programów komunikacji z klientem pod względem ich właściwego dopasowania do grup docelowych;
  • audyt wdrożonych programów komunikacji z klientem przez pryzmat standardów ich funkcjonowania;
  • opracowanie i wdrożenie właściwych, odpowiednio sprofilowanych do grup docelowych programów komunikacji marketingowej;
  • kierowanie programem marketingowym, sprawowanie nadzoru nad jego wykonaniem oraz rozliczenie jego efektów;
  • koordynacja pozostałych działań marketingowych.

Cel komunikacji marketingowej

Prowadzenie komunikacji marketingowej ma służyć pozyskaniu klienta, jego właściwą, co najmniej zgodną z rynkowymi standardami obsługę, utrzymywaniu z nim stałej relacji, a przez to budowaniu lojalności klienta i jego więzi z firmą. Kanałów prowadzenia tej komunikacji jest wiele, od przekazu wysyłanego za pośrednictwem prasy, radia, czy telewizji, po mailing,
a nawet tradycyjną korespondencję pocztową. Odpowiedniego wyboru oraz nadzoru wymaga sama forma komunikacji. Nieskoordynowana akcja mailingowa do niepozyskanej, chociażby zgodnie z wymogami RODO, bazy potencjalnych klientów, może przynieść kancelarii prawnej więcej szkód, zwłaszcza wizerunkowych, niż prognozowanych korzyści. Reklama internetowa na portalach biznesowych i informacyjnych może być właściwym kanałem komunikacji marketingowej dla firmy doradczej, ale już nie dla producenta sprzętu rehabilitacyjnego, którego będący grupą docelową starsi konsumenci, mogą preferować klasyczną, doręczaną listownie korespondencję.

W ramach nadzoru i koordynacji prowadzonej w firmie komunikacji marketingowej, należy również pamiętać o konieczności przeprowadzania cyklicznych jej audytów. Może to przynieść firmie ogromne korzyści, chroniąc przed bardzo negatywnymi konsekwencjami braku monitoringu procedur prowadzonej komunikacji. Przykładem może być tu analiza statystyk średniego czasu, jaki mija pomiędzy pierwszym kontaktem klienta z firmą a pierwszym krokiem podjętym w odpowiedzi
na ten kontakt. Innym przykładem może być analiza skuteczności funkcjonującego programu lojalnościowego i jego przełożenia na wynik finansowy firmy.

KONTAKT

ul. Maciejki 13,

02-181 Warszawa

kinga.stachowiak@
portal-skarbiec.com

+48 22 586 40 00

+48 603 346 070