Kinga Hanna Stachowiak

4 BUSINESS SERVICES


Uczestnictwo w targach oraz organizowanie imprez

Podczas gdy udział w eventach wspiera budowanie pozytywnego wizerunku firmy, jego podtrzymaniu służy uczestnictwo
w targach oraz organizacja imprez. Oczywiście dla nowo powstałych przedsiębiorstw udział w branżowych targach to również sposób na budowanie własnej marki. Chodzi jednak o to, że udział w targach służy podtrzymaniu wizerunku firmy,
bo w niektórych branżach, dla części ich środowisk, nieobecność podczas cyklicznych targów może sugerować wypadnięcie nieobecnego z rynku, czy też z danej półki rynkowej. Najlepszym przykładem takiej branży jest branża motoryzacyjna.
Bez względu na sytuację ekonomiczną, rynkową, czy inne czynniki, dla wszystkich topowych marek z tej branży priorytetem
i koniecznością jest udział w najważniejszych corocznych targach.

Usługi PR w obszarze uczestnictwa w targach i organizowaniu imprez obejmują:

  • research i stały monitoring rynku w poszukiwaniu korzystnych dla firmy targów;
  • opracowanie strategii udziału firmy w targach i organizowanych przez nią imprezach;
  • ocena i określenie kosztów udziału firmy w targach i organizowanych przez nią imprezach;
  • organizacja udziału firmy w targach i wsparcie w organizacji imprez;
  • uruchomienie działań promujących udział firmy w targach i organizowanych przez nią imprezach.

Udział w targach

Udział w targach i własna organizacja imprez, np. takich jak konferencje, brunche biznesowe, konkursy i pokazy, to świetne narzędzie public relations do budowy zaufania do firmy. Obecność przedsiębiorstwa w tych wydarzeniach to znak
dla klientów i branży, że firma nie jest anonimowa. Toruje również drogę do nawiązania kontaktów biznesowych. Pozytywny wizerunek firmy może nawet sprawić, że o udział w organizowanej przez firmę konferencji, czy zakup stoiska targowego obok stoiska firmy, będzie priorytetem dla innych przedsiębiorców.

Przede wszystkim jednak targi spełniają rolę zgodną ze swoją nazwą. Są miejscem sprzedaży oferowanych przez firmę towarów i usług. Co prawda sprzedaż ta nie odbywa się tu z założenia bezpośrednio, ale jest ona zamierzeniem docelowym uczestnictwa w targach lub organizacji imprezy. Nawiązane podczas targów, konferencji i brunchów kontakty służą budowie trwałych relacji z partnerami, ale przede wszystkim pozwalają dotrzeć z ofertą firmy bezpośrednio
do odwiedzającego te wydarzenia klienta. Poza tym targi i inne eventy to idealne pole do działań PR. Organizacja imprezy własnej i wystąpienie w jej trakcie w charakterze prelegenta, przedstawienie i rozwikłanie ciekawego kazusu prawnego, może posłużyć budowie pozytywnego wizerunku eksperta w dziedzinie prawa. Taki sam wizerunek eksperta tyle,
że biznesowego, wykreuje firmie doradczej dokonana przez nią podczas konferencji prezentacja analizy ekonomicznej działalności przedsiębiorstw z danej gałęzi rynku.

KONTAKT

ul. Maciejki 13,

02-181 Warszawa

kinga.stachowiak@
portal-skarbiec.com

+48 22 586 40 00

+48 603 346 070