Kinga Hanna Stachowiak

4 BUSINESS SERVICES


Udział w eventach budujących wizerunek

Renomę firmy, jej wizerunek i postrzeganie na zewnątrz mogą budować liczne działania PR, hojny sponsoring,
czy zatrudnione agencje reklamowe i występujący w ich reklamach aktorzy. Jednak najlepszym aktorem budującym wizerunek marki, równocześnie najszczerszym i najbardziej wiarygodnym, będzie sama firma. A jak wiadomo firma to ludzie, którzy ją tworzą. Dlatego m.in. z tych względów jedną z najlepszych form budowania pozytywnego wizerunku firmy jest udział
w eventach. Polega to na budowaniu wizerunku poprzez skorzystanie z blasku, siły i zasięgu wydarzenia.

Usługi PR w obszarze eventów obejmują:

  • research i stały monitoring rynku w poszukiwaniu korzystnych dla firmy eventów;
  • opracowanie strategii udziału firmy w evencie;
  • ocena i określenie kosztów udziału firmy w evencie;
  • organizacja udziału firmy w wydarzeniu;
  • uruchomienie działań promujących udział firmy w wydarzeniu.

Korzyści udziału w eventach

Udział przedstawicieli firmy w eventach, to pewnego rodzaju bezpłatny lub częściowo bezpłatny sponsoring, czy reklama. Oprócz wniesienia opłaty za udział w wydarzeniu, firma nie ponosi kosztów zatrudnienia aktora odgrywającego scenariusz reklamowy, czy kosztów sponsorskich. Aktorem i sponsorowanym są w tym przypadku sami przedsiębiorcy. Budują oni markę i wizerunek firmy już przez samą swoją obecność podczas eventu. Pozostali uczestnicy wydarzenia – a z racji
na prowadzone z eventów relacje telewizyjne, internetowe, radiowe i prasowe także szersze grono odbiorców – identyfikują obecną na evencie firmę z ideą, jaka temu eventowi przyświeca. Dlatego też niezwykle ważną kwestią jest dobór eventu, w którym udział weźmie firma. Tak jak pozytywny wizerunek firmy może zbudować udział w wydarzeniu zorganizowanym w szczytnym celu, tak udział w źle dobranym evencie łatwo może go zepsuć.

Drugą korzyścią dla firmy, płynącą z udziału w evencie, jest możliwość nawiązania i podtrzymania wielu rozległych, wpływowych kontaktów, w tym przede wszystkim możliwość przekonania do siebie i swojej działalności niechętnych
lub jeszcze niezdecydowanych na współpracę. Branżowe eventy gromadzą w jednym miejscu wszystkich przedstawicieli danej gałęzi rynku i odbiorców ich produktu, np. prawników, przedsiębiorców, doradców biznesowych, czy lekarzy. Dodatkowo taki event zacieśnia więzy między przedstawicielami określonej branży, co może w przyszłości skutkować owocną współpracą i możliwością przystąpienia do ewentualnych kontraktów. Kolejnym pozytywnym aspektem takiej promocji jest łączenie ze sobą producentów i usługodawców z potencjalnymi klientami.

KONTAKT

ul. Maciejki 13,

02-181 Warszawa

kinga.stachowiak@
portal-skarbiec.com

+48 22 586 40 00

+48 603 346 070