Zarządzanie przedsiębiorstwami

Usługi 4 Business Services w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami koncentrują się na doradztwie w kluczowych obszarach biznesu:

Marketing:

 • strategie marketing mix (4P, 7P);
 • badania marketingowe;
 • online marketing (SEO/SEM, content marketing, e-commerce, performance marketing);
 • analizy marketingowe;
 • komunikacja marketingowa;
 • obsługa klienta (CRM, CEM);
 • kontrolling w marketingu (finansowy, merytoryczny)

Public Relations:

 • kreowanie pozytywnego wizerunku firmy;
 • identyfikacja rynków docelowych;
 • nadzór i koordynacja programów komunikacji marketingowej;
 • tworzenie i budowa systemów identyfikacji wizualnej (wizerunek, kolor, logo, ubiór, wystrój pomieszczeń);
 • sponsoring;
 • udział w event’ach budujących wizerunek;
 • zarządzanie kryzysem (np. w mediach społecznościach, na forach internetowych);
 • uczestnictwo w targach oraz organizowanie imprez.

Human Resources:

 • realizacja procesu rekrutacyjnego (w tym opracowywanie oraz przeprowadzanie testów z kandydatami);
 • opracowywanie oraz realizacja polityki szkoleniowej;
 • monitoring fluktuacji i rozłożenia kadr;
 • tworzenie ścieżki kariery dla pracowników;
 • opracowanie struktury organizacyjnej;
 • definiowanie zakresu obowiązków na poszczególnych stanowiskach;
 • koordynacja procesu oceny rocznej pracowników i informacja zwrotna – w tym półroczny przegląd dotyczący realizacji celów pod względem HR;
 • przegląd oraz opracowywanie systemów motywacyjnych i premiowania;
 • ewidencja i monitorowanie spóźnień oraz urlopów pracowników;
 • procedury dla pracowników w zakresie kompetencji HR;
 • wprowadzenie pracownika do pracy – procedury pierwszego dnia;
 • prowadzenie rozmów wyjaśniająco motywujących z pracownikami;
 • doskonalenie oraz nadzór nad komunikacją wewnętrzną w firmie;
 • coaching menadżerów: wsparcie menadżerów w osiąganiu wyznaczonych im celów oraz sprawnym zarządzaniu zespołami Pracowników;
 • badanie poziomu kwalifikacji, kompetencji i zaangażowania pracowników pod kątem ich adekwatności w stosunku do realizowanej przez firmę strategii;
 • badanie satysfakcji pracowników;
 • badanie lokalnego rynku pracy pod kątem wynagrodzeń i alokacji stanowisk;
 • prowadzenie wywiadów „Exit interview” z pracownikami/współpracownikami którzy zakończyli współpracę z kancelarią – procedura zakończenia współpracy.
DANE TELEADRESOWE

ikona punkt
4 Business Services
Ul. Maciejki 13
02-181 Warszawa
ikona telefon +48 22 586 40 00
ikona poczta kinga.stachowiak@portal-skarbiec.com
ZNAJDZIESZ NAS

ikona facebook ikona twitter
Realizacja: Dpl Agency - Tworzenie Stron Internetowych