Kinga Hanna Stachowiak

4 BUSINESS SERVICES
USŁUGI MARKETINGOWE

Online marketing

Internet, jako najtańszy, najbardziej rozległy
i o największym zasięgu kanał komunikacji, wykorzystywany jest przez przedsiębiorców
do nawiązywania i podtrzymywania relacji ze swoimi klientami i kontrahentami.Analizy marketingowe

Analiza marketingowa ma za zadanie zebrać z rynku
oraz z przeglądu struktury samego przedsiębiorstwa,
jak najwięcej informacji mających wpływ na jego działalność, obecną i przyszłą, a następnie przekuć
tę wiedzę w rzetelny raport o jego stanie oraz szansach
na przyszłość, w tym o zagrożeniach dla jego dalszego funkcjonowania.

Komunikacja marketingowa

Współcześnie komunikację można prowadzić wieloma kanałami. Najczęściej wykorzystywanym narzędziem
do prowadzenia komunikacji marketingowej jest strona internetowa firmy. To za jej pośrednictwem klienci składają zamówienia, reklamacje, poznają ofertę, uzyskują kontakt
i pomoc techniczną, jak i całą opiekę w procesie sprzedaży.

Obsługa klienta (CRM, CEM)

Każda firma, której zależy na posiadaniu profesjonalnej obsługi klienta, powinna zbudować ją w oparciu
o funkcjonujące na rynku najwyższe standardy customer service, a później stale monitorować ich zachowanie.
A służą temu dedykowane programy, takie jak: CRM i CEM.


Kontroling w marketingu

Narzędziem do gromadzenia pierwszej kategorii tych informacji, a więc danych na temat wdrożonych
i przyszłych działań marketingowych, jest kontroling merytoryczny. Informacji o kosztach tych działań dostarczy kontroling finansowy.

KONTAKT

ul. Maciejki 13,

02-181 Warszawa

kinga.stachowiak@
portal-skarbiec.com

+48 22 586 40 00

+48 603 346 070