Kinga Hanna Stachowiak

4 BUSINESS SERVICES
USŁUGI PUBLIC RELATIONS

Nadzór i koordynacja programów komunikacji marketingowej

Prowadzenie komunikacji marketingowej ma służyć pozyskaniu klienta, jego właściwą, co najmniej zgodną
z rynkowymi standardami obsługę, utrzymywaniu z nim stałej relacji, a przez to budowaniu lojalności klienta i jego więzi z firmą. Dlatego tak potrzebny jest nadzór efektami strategii komunikacyjnej.

Tworzenie i budowa systemów identyfikacji wizualnej

Precyzyjnie opracowany i zbudowany system identyfikacji wizualnej pomoże w dotarciu do odbiorcy i wywołaniu
u niego pierwszego dobrego wrażenia oraz pozwoli wrażenie to podtrzymać przez cały okres istnienia firmy.Sponsoring

Sponsoring to jedna z najpopularniejszych form działań promocyjnych. Pozwala dotrzeć do szerokiego grona adresatów i wypromować produkt oraz wizerunek firmy wykorzystując w tym celu działalność innego podmiotu, nawet niekoniecznie związanego z działalnością firmy,
jej produktem, czy usługą.

Udział w eventach budujących wizerunek

Udział przedstawicieli firmy w eventach, to pewnego rodzaju bezpłatny lub częściowo bezpłatny sponsoring,
czy reklama. Oprócz wniesienia opłaty za udział
w wydarzeniu, firma nie ponosi kosztów zatrudnienia aktora odgrywającego scenariusz reklamowy, czy kosztów sponsorskich.

Zarządzanie kryzysem


Kryzys w firmie to sytuacja, w której następują zdarzenia grożące realizacji najważniejszych jej celów i funkcji,
a firma napotyka istotne trudności w ich wyeliminowaniu. W skrajnych przypadkach sytuacja kryzysowa może doprowadzić do upadłości przedsiębiorstwa.


Uczestnictwo w targach
oraz organizowanie imprez

Podczas gdy udział w eventach wspiera budowanie pozytywnego wizerunku firmy, jego podtrzymaniu służy uczestnictwo w targach oraz organizacja imprez. Oczywiście dla nowo powstałych przedsiębiorstw udział
w branżowych targach to również sposób na budowanie własnej marki.

KONTAKT

ul. Maciejki 13,

02-181 Warszawa

kinga.stachowiak@
portal-skarbiec.com

+48 22 586 40 00

+48 603 346 070